Öppet brev till Vänsterpartiet och RKU

2015-09-24

Varför så tyst om Nato-motståndet?
Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung Vänster

Vänsterpartiet och Ung Vänster måste stå upp för Nato-motståndet och inte låta sig skrämmas av högerns angrepp. Det menar Kommunistiska Partiet och dess ungdomsförbund RKU i ett öppet brev till Vänsterpartiet, och sträcker ut en hand om samarbete för att hålla Sverige utanför krigsalliansen Nato.

2015-09-23

Hej freds- och vänstervänner!

Vi skriver detta brev som en öppen och ärlig vädjan om att stärka kampen för fred, neutralitet och avspänning i Sverige och vår omvärld. De senaste åren har tonläget höjts och de krafter som vill se ett svenskt närmande eller rent av driva in vårt land i krigsalliansen Nato har flyttat fram sina positioner.

Idag står den borgerliga fyrklövern enad bakom kravet på svenskt Natomedlemskap och till våren ska värdlandsavtalet med krigsalliansen upp till beslut i Sveriges riksdag.

Det är därför hög tid att alla krafter för fred och till försvar för den svenska alliansfriheten höjer rösten. Ett avgörande ansvar faller på vänsterns och arbetarrörelsens partier och organisationer. Dessvärre möts högerns upptrappade tonläge av tystnad från andra kanten i riksdagen.

Stefan Löfven strök i sin regeringsförklaring deklarationen att Sverige inte ska ansöka om medlemskap i Nato. När Vänsterpartiet nyligen samlades för vänsterdagarna i Malmö fanns frågan om Sveriges närmande till Nato inte ens med som en programpunkt.

Vi vet att den socialdemokratiska ledningen och den nuvarande regeringen är för vänskapliga förbindelser med Nato. Men Vänsterpartiet och Ung Vänster är fortsatt mot ett svenskt närmande till Nato.

Det är bra, men det måste också höras och synas i samhällsdebatten. Som det största partiet på vänsterkanten i Sverige vilar ett stort ansvar på Vänsterpartiet och Ung Vänster.

Våra organisationer har gemensamma rötter i den vänster som växte fram i kamp mot första världskriget och den kapitalistiska ordning som låg bakom stormakternas krig. Då liksom nu försöker högern vinna folklig acceptans för sin krigspolitik genom massiv propaganda för att göra folket rädda, inte minst spelar rysshetsen en viktig roll.

Om kungahuset, den politiska högern och militärledningen hade fått som de velat för hundra år sedan så hade Sverige dragits in i dåtidens stormaktskrig.

Det var framförallt vänstern och arbetarrörelsen som förhindrade detta genom att vi vägrade böja oss för överhetens propaganda och ihärdigt stod upp för freden och neutraliteten även om våra företrädare smutskastades och till och med fängslades. Att både stå upp för freden och samtidigt bli accepterad av högern är omöjligt i vissa lägen och då gäller det att välja sida.

På många håll runt om i landet har Kommunistiska Partiet och RKU varit med och tagit initiativ för en bred samling mot det svenska närmandet till Nato.

Dessvärre har dessa initiativ ofta möts av tystnad eller ointresse från Vänsterpartiet och Ung Vänster. Vi hoppas inte att detta beror på något allmänt beslut inom era organisationer eller rädsla för att angripas från den Natokramande högern och liberalerna.

Istället hoppas vi att våra organisationer tillsammans med alla andra aktivister och fredsorganisationer ska kunna bidra till en starkare rörelse mot Nato och för fred och avspänning där vi alla kan enas bakom kravet att Sverige inte ska närma sig Nato.

Först och främst hoppas vi att Vänsterpartiet och Ung Vänster gör allt för att stoppa värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Avtalet innebär ett avgörande steg närmare ett svensk medlemskap och innebär att Natos kärnvapen kan placeras på svenskt territorium.

Dessutom innebär avtalet att Natos soldater ställs över svensk lag. Varken soldater eller personal kommer att kunna åtalas för brott de begår i Sverige. Erfarenheterna från runt om i världen förskräcker, där alliansens soldater har kommit undan med misshandel, våldtäkter och mord på medborgarna i de länder de har fritt tillträde till.

Vi hoppas att Vänsterpartiet och Ung Vänster, som socialister och feminister, till det yttersta bekämpar att våldtäkter görs straffbefriade på svensk mark.

Med förhoppning om ett gott samarbete och att Vänsterpartiet och Ung Vänster vågar höja rösten i de parlamentariska församlingarna och ute på gator och torg. Fredens starkaste fäste finns som alltid till vänster.

Med vänliga hälsningar

Robert Mathiasson
Ordförande i Kommunistiska Partiet

Simon Renner
Ordförande i Revolutionär Kommunistisk Ungdom