Arbete mot NATO och värdlandsavtalet.

Kommunistiska partiet är mot ett svenskt medlemskap i NATO och genomför just nu en kampanj för att samla motståndet och för att informera om värdlandsavtalet som kommer upp till beslut i riksdagen i vår.

2015-09-24

Sverige ska stå utanför NATO

Nej till värdlandsatalet

Satsa på välfärd - inte militarism

Inget svenskt deltagande i USA:s krig

Läs mer om värdlandsavtalet här: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/det-har-innebar-vardlandsavtale...