Kommunstyrelsen behandlade kommunisters medborgarförslag

2015-05-28

Dags att kräva en speciallag mot Israel
Uddevallaavdelningen av Kommunistiska Partiet lovade under valkampanjen, att kravet på en kommunal bojkott av Israel skulle vara den första fråga som skulle drivas i fullmäktige. Nu räckte inte valsiffrorna till en fullmäktigeplats, men genom ett medborgarförslag fick vi ändå upp frågan på deras bord. I slutet av april var det dags för kommunstyrelsen att behandla frågan och vi fick möjlighet att ytterligare argumentera för palestiniernas sak.
Tjänstemännen som förberett frågan hade hittat en paragraf i kommunallagen, som omöjliggjorde att kommunen bedrev ”utrikespolitik” och föreslog ett avslag. Man kan tycka att det är lite småaktigt, men samtidigt så öppnar det för att göra frågan till en sak att driva i hela Sverige. När Sydafrika bojkottades på 1980-talet gjordes det med hjälp av en speciallag. I vår argumentation försökte vi föra fram att om inte kommunen kan agera på egen hand, så skulle dom kunna driva frågan om en speciallag via SKL(Sveriges kommuner och Landsting).
Även om vi inte fick närvara på den efterföljande debatten så kunde vi notera att det finns ett stöd för Palestinas sak även i kommunstyrelsen i Uddevalla och det vänsterpartistiska kommunalrådet Evy Gahnström har visat intresse att driva frågan om en speciallag vidare.
Nu är det bara för oss kommunister att gå vidare med kravet på en bojkott av Israel – för ett fritt Palestina!