Valmanifest

Detta är Uddevallakommunisternas manifest i kommunvalet 2014

Socialismen är nödvändig. Det kapitalistiska systemet kan varken lösa dagens eller framtidens problem. Tvärtom är det orsaken till problemen. Kapitalismen skapar allt djupare ekonomiska kriser, ett klimat i sammanbrott och växande samhällsklyftor. Medan överklassen säkrar sina vinster och makt får den stora majoriteten ökad otrygghet och hårdare livsvillkor. Det finns alternativ till girighet, kaos och orättvisor. Det går att skapa ett samhälle som istället bygger på solidaritet, planmässighet och rättvisa – ett socialistiskt samhälle. Gemensamt ansvar måste ersätta privatiserad kortsiktighet och de värden som skapas i samhället ska användas till att tillgodose människors behov i livets alla skeenden. Det är kommunismens idé.
Krav på jämställdhet utgör en nödvändig del av arbetarklassens möjligheter till framgång. Socialismen kan inte segra om halva arbetarklassen ställs åt sidan och underordnas. Kampen mot patriarkatet, för en verklig frigörelse för alla kvinnor, måste utgå från både klass och kön. Det är feminism för oss.

Vi kandiderar i valet, men menar ändå att vanliga människors aktivitet och engagemang är viktigast! Vi vill ge kämpande människor en röst. Många tillsammans kan vi förändra världen. Kommunistiska Partiet är ett arbetarparti. Vi kämpar för socialism. Vi vill ha Ett samhälle byggt på solidaritet, rättvisa, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde. En röst på oss är en röst på klassmässig rättvisa i kommunen. Men också i Sverige och i världen.
De krav vi kommer att driva i Uddevalla fullmäktige är bl.a:
- En bra skola för alla. För att bryta segregeringen och de sjunkande resultaten kräver vi att friskolereformen och det fria skolvalet rivs upp och att staten återtar huvudmannaskapet.
- Återuppbygg äldrevården. Förra årets besparingar och nedskärningar måste repareras.
- Behoven – inte budgeten måste styra inom skola vård och omsorg. Staten måste gå in med pengar och finansiera de lagar de antar. Vi förkastar den budgetdisciplin som Bryssel ålagt svenska kommuner.
- Alla har rätt till en bra bostad. Kommunen måste ge Uddevallahem i uppdrag att bygga bra och billiga bostadsrätter. Pengar finns i överflöd. Använd pensionsfonderna till detta, istället för att spekulera på börsen.
- Kommunal bojkott av Israel. Frågan om ett fritt Palestina står högt på vår dagordning och erfarenheterna från kampen mot apartheidregimen i Sydafrika säger oss att bojkottvapnet är vasst.
- Kommunen ska driva sin verksamhet i egen regi. Det gäller inte bara vård och omsorg, utan även t ex turistbyrån och sådant som nu lagts ut för vinstsyfte.
- Bevara och utveckla Skeppsviken för allmänheten. Folkomröstningen måste respekteras.