Appell från lördag 4/10

Leve Palestina!

2014-10-08

Hej Uddevallabor
Trots otaliga resolutioner i FN vägrar Israel att följa folkrätten i sin behandling av palestinierna. I Gaza hålls idag närmare 2 miljoner palestinier inspärrade på en ytan av Ölands storlek, i vad som gott kan kallas värdens största utomhusfängelse. Redan innan bombningarna i somras saknade de flesta det mest elementära för ett drägligt liv. På Västbanken genomförs en folkrättsvidrig ockupation och de kriminella israeliska bosättningarna ökar för var dag och situationen för palestinierna där är inte ett dugg bättre än i Gaza.
Talet om att Israel har rätt att försvara sig är så falskt och rent stötande. Rätten finns hos palestinierna. När någonsin tidigare har ockupanten givits rätt? Hade tyskarna rätt att godtyckligt avrätta ett antal norrmän som straff för motståndsrörelsens verksamhet?
Problemet är att Israel överhuvudtaget inte erkänner det palestinska folkets existens och rättigheter, inklusive rätten till en egen stat. Det är denna israeliska ståndpunkt som driver konflikten vidare. Så länge Israel förnekar det palestinska folkets existens och nationella rättigheter är ingen lösning möjlig, inte ens en lösning för stunden; så länge Israel förnekar Palestina måste det palestinska folket visa att det existerar, med våld om så krävs. Allt annat är att gå med på att i tysthet låta sin nationella identitet utplånas.
Därför är det glädjande med den nya svenska regeringens erkännande av Palestina. Men för att det ska få någon betydelse och inte bara bli en tom gest så måste Israel tvingas att följa FN:s olika resolutioner, så att Palestinierna faktiskt får en stat att styra. Det palestinska folket vill leva i fred och frihet, som alla andra folk. Palestinierna begär inte mycket. Men man accepterar inte vad som helst; man accepterar inte Israels rätt att hålla Gaza som ett fängelse för palestinier, utan möjlighet till ekonomisk och social utveckling; man accepterar inte Israels rätt att kolonisera ockuperad mark, i strid mot folkrätten; och man accepterar inte Israels rätt att sätta sig över FN:s stadga och resolutioner.
För att driva igenom dessa krav finns en kraft med makt att förändra situationen till Palestinas fördel: Världsopinionen. Du o jag. Och många andra. Kraftfulla protester kan tvinga fram sanktioner mot Israel, som tidigare mot det rasistiska Sydafrika; det kan isolera Israel och göra ockupationen ekonomiskt och politiskt ohållbar. Därför är varje sådant här möte och och varje bojkott att israeliska varor viktig.
Vi i kommunistiska partiet lovade att den första motion vi skulle lägga i kommunfullmäktige var en total kommunal bojkott av Israel., till ockupationen och terrorn upphört mot palestinierna. Tyvärr fick vi inte plats i fullmäktige, men de ska ändå tvingas ta upp frågan, för vi håller på att förbereda ett medborgarförslag i frågan i stället.
Kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina går vidare. Leve Palestina.