Valet är över - Kampen fortsätter

2014-09-15

Visst hade vi gärna haft ett mandat i kommunfullmäktige och fått möjlighet att driva våra frågor där och röra om i grytan. Huvudsyftet med vårt deltagande var ändå att få tillfälle att föra fram vår politik, träffa uddevallabor under en period när det politiska intresset är större än vanligt och knyta nya kontakter. Och detta har vi gjort. Vi har alla arbetat efter bästa förmåga, delat ut tusentals flygblad och verkligen synts på stan både vid valstugan och genom våra valtavlor och affischer. T.o.m. i Bohusläningen kunde man läsa om oss, om än i elfte timmen, lördagen före valet. Vi har också märkt att det funnits ett ökat intresse för och sympati med vår politik och vi har knutit nya kontakter som vi hoppas ska vara med oss i den fortsatta kampen.
Sörj inte - organisera er, uppmanar RKU efter valresultatet. Det är bara att hålla med. Vi kommer inom kort att välja i nya medlemmar och att starta en studiecirkel kring vårt partiprogram. Kom med du också!