Kommunisterna kommer till tals i Bohusläningen!

2014-09-13

Inför valet i Uddevalla: Kommunistiska partiet
Så svarar Kurt-Åke Karlsson, Kommunistiska partiet.

Vilket är ert viktigaste vallöfte till Uddevallaborna?

– Att vi kommer kämpa för en bra skola och äldrevård för alla. När det gäller skolan vill vi avskaffa både friskolorna och det fria skolvalet. Dessutom vill vi att huvudmannaskapet för skolan ska återföras, från kommunerna, till staten. Det här är förändringar som skulle skapa en mer jämlik skola.

Hur ska ni genomföra det?

– Genom att berätta vad vi tycker lokalt, i alla 25 kommuner där vi kandiderar. I Uddevalla vill vi öka granskningen av de fristående skolor som kommunen betalar skolpeng till. Det har ju exempelvis visat sig att gymnasieskolor inte erbjuder sina elever den yrkespraktik de har rätt till. Dagens politiska majoritet i Uddevalla har, över huvud taget, en väldigt frikostig attityd till fristående skolor. Vid flera tillfällen har man valt att inte yttra sig när skolverket skickat ut frågan om nyetablering på remiss. Där skulle vi sätta ner foten och säga nej.

Vad vill du skicka med den potentiella väljaren in i vallokalen?

– Jag de ska fråga sig om de vill ha ett samhälle där egoismen fortsätter att så i centrum. Och där ordet solidaritet har glömts bort. Eller om de vill ha en förändring. Sedan vill jag att alla som går och röstar fortsätter att engagera sig även efter valet. Att de inte förväntar sig att någon annan ska göra jobbet för att samhället ska bli så som de vill ha det. Vi bygger framtiden tillsammans och har alla ett gemensamt ansvar.

Det är 35 år sedan ni kandiderade till Uddevalla kommunfullmäktige. Var har ni varit under alla år?

– Ja, det är en bra fråga! Vi har varit lite i karantän sen varvet lades ner i mitten av 1980-talet. Innan dess hade vi ett starkt fäste här i Uddevalla. Men då slogs hela vår organisation sönder, och under åren som följde blåste det hårda högervindar. Några av oss har gnetat på genom åren och engagerat oss, inte minst i, internationella frågor. Framförallt i Palestinakonflikten. Att vi satsar nu beror på att vi anser att det samhällssystem vi har i dag har nått vägs ände. Något måste göras!

Kajsa Wedberg
kajsa.wedberg@bohuslaningen.se